Celní deklarace

Na sklonku roku 2000 pod tlakem klientů a ve snaze nabídnout koncovým zákazníkům komplexní služby v oblasti transportu, byla rozšířena naše činnost o nové středisko, které má ve své náplni veškeré odbavení v oblasti celních služeb. V praxi to znamená, že pracovníci firmy M.S.TRADE-CZ s.r.o. zákazníkům kompletně odbaví zásilku, která je buď připravena k exportu z České republiky, nebo byla do České republiky dovezena, a to jak k obchodním, tak i k soukromým účelům. Běžně odbavíme zásilku jakéhokoli druhu tzn. jak silniční, tak i letecké, lodní a železniční dopravy. Vystavují se všechny druhy dokladů potřebné k celnímu odbavení (VDD, T1, EUR1, CARNET TIR, CARNET ATA, Dovozní celní prohlášení., atd.), zastoupíme klienty při celním řízení na celním úřadě a vyřídíme všechny formality spojené s celním řízením v maximálně možné nejkratší době.

Ceník celní deklarace zasíláme na vyžádání info@mstrade.cz

Proč právě my a co ještě nabízíme

  • Pracujeme v programu CELSA od firmy Admija, kterou neustále aktualizujeme na moderních, rychlých a kvalitních počítačích.
  • Další službou, která společnost M.S.TRADE-CZ s.r.o. po vstupu ČR do Evropské unie nabízí, je zastupování v systému INTRASTAT.
  • V rámci tohoto střediska podáváme za naše klienty elektronicky i písemně SPD, dále také zajišťujeme vystavení certifikátu o původu zboží.
  • Naše firma používá zjednodušený postup, což umožňuje velmi rychlý a kvalitní kontakt s celními úřady a s klienty.