Transport a logistika
Spolehlivě přepravíme Váš náklad
Více o službě
Smluvní taxi
Odvezeme Vaše klienty nebo obchodní partnery
Více o službě
Skladování
Nabízíme skladování
Více o službě
Celní deklarace
Zajistíme pro Vás kompletní celní služby
Více o službě

O nás Welcome to Transera Logistic

Transportní a logistická firma s působností více než 20 let

Vznik společnosti, přesněji řečeno jeho názvu – M.S.TRADE, se datuje již v první polovině roku 1996. Původně vznikla firma spojením dvou samostatně podnikajících fyzických osob do sdružení podnikatelů používající název M.S.TRADE. V této podobě společnost M.S.TRADE podnikala v oblasti exportu a importu, mezinárodní dopravy a zasilatelství. Během následujících let se společnost rozšířila i o další aktivity v oblasti expresních transportních služeb a objem zakázek natolik vzrostl, že bylo nutné společnost transformovat do nové podoby – M.S.TRADE-CZ společnost s ručením omezeným, která takto byla i ustanovena a zapsána do obchodního rejstříku na přelomu roku 1998.

Od tohoto okamžiku se společnost stále více dostává do popředí trhu práce v transportních službách a logistice, které nabízejí malé a střední firmy.

V roce 2000 byl zaregistrován název firmy M.S.TRADE jako ochranná známka v registru ochranných značek.

V současnosti poskytuje firma M.S.TRADE-CZ s.r.o. zákazníkům své služby zejména v oblasti mezinárodní dopravy a mezinárodního zasilatelství ve všech možných variacích tzn. silniční, lodní a letecké přepravě. Naše nabídka je navíc rozšířena i v oblasti komplexních celních služeb, skladování, svozu zásilek a jeho následnému doručení tzv. cross-dockingu a v neposlední řadě i oblasti mezinárodního obchodu a zprostředkování.

Nespíme a inovujeme

Firma M.S.TRADE-CZ s.r.o. hodlá v budoucnu i nadále investovat nejen do rozšíření nejmodernějšího vozového parku, ale i do oblasti výstavby nového logistického centra.Pro naše klienty provozujeme skladování a jsme schopni zajistit skladovací prostory dle Vaší poptávky.

OBCHODNÍ PARTNEŘI

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

  REFERENCE

  Společnost M.S. TRADE-CZ S.R.O. pracuje již řadu let nejen pro mnoho významných českých firem a podniků, ale také pro zahraniční zákazníky. Ti všichni jsou v případě potřeby ochotni poskytnout vám potřebné reference.

  Informace o ochraně osobních údajů pro zákazníky a obchodní partnery

  Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje. Účinnosti nabyde v celé EU jednotně od 25. května 2018. V ČR nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

  Ve společnosti M.S.TRADE-CZ s.r.o. (dále jen „Společnost“) jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s GDPR. Každé zpracování osobních údajů je prováděno pouze k předem stanovenému účelu a na základě relevantního právního základu. Společnost při tom dbá na plnění základních principů, kterými jsou zákonnost, korektnost, transparentnost, účelové omezení, minimalizace údajů, přesnost, omezené uložení, integrita a důvěrnost a odpovědnost správce. Pravidla pro zpracování osobních údajů jsou definována v interních směrnicích společnosti.

  Každý občan (tzv. subjekt údajů) má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají – má právo si podat žádost o informaci, zda a v jakém rozsahu jsou zpracovávány jeho osobní údaje ve Společnosti. Společnost mu poskytne kopie zpracování osobních údajů.

  Každý subjekt údajů má dále právo na výmaz údajů, které poskytl Společnosti na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, právo na opravu osobních údajů, které jsou o něm zpracovávány, právo na námitku, tedy omezení zpracování údajů, které poskytl Společnosti na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů. Výše popsaná práva jsou vyřizována na písemnou žádost subjektu údajů a proti ověření předaných identifikačních dat, aby nemohlo dojít k zpřístupnění údajů jiné osoby. Uvedenou žádost je možno podat v provozovně společnosti na adrese Blansko, Svitavská 500/7, PSČ 67801.

  Pokud má subjekt údajů podezření, že s jeho osobními údaji není nakládáno v souladu s platnou legislativou, má právo na tuto skutečnost upozornit zástupce společnosti na výše uvedené adrese. Pokud nedojde ani pak k nápravě, je subjekt údajů oprávněn podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.